ناگفته های خلیل آزمون از والیبال گنبد

ناگفته های خلیل آزمون از والیبال گنبد

بعد از دخالت مستقیم و عجیب شورای شهر گنبد در رابطه با انتخاب سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبد و ورود اعضای این شورا به مباحث فنی والیبال،خلیل آزمون به این اتفاق واکنش نشان داد. در ادامه صحبت های کامل خلیل آزمون ملی پوش سابق والیبال گنبد را در این رابطه خواهید خواند.؛