منطقه ویژه اقتصادی اترک، ظرفیت مغفول توسعه صنعت گلستان

منطقه ویژه اقتصادی اترک، ظرفیت مغفول توسعه صنعت گلستان

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و به تعبیری شهرک صنعتی اترک در استان گلستان با وسعت ۱۰۰۰ هکتار در جوار گمرک اینچه برون در مرز ایران و ترکمنستان به عنوان محل ورود راه آهن بین المللی قزاقستان - ترکمنستان - ایران به کشورمان که عملیات احداث بندر خشک نیز در این گمرک در حال انجام است.؛